“Dentre todos Os venenos.

“Dentre todos
Os venenos o que mais temo
É o veneno humana,
Pois ele pode
Matar a alma...”