Bola de gude.

É muita bola de gude
querendo ser diamante!